1

داستان کوتاه: حقیقت درباره آسمان

News Discuss 
معروفترین نام قیامت همان “یوم القیامة” است كه 70 بار در قرآن مجید ذكر شده و حكایت از قیام عمومی بندگان و رستاخیز عظیم انسانها میكند و توجه به آن انسان را به قیام در این دنیا برای انجام وظیفه دعوت مینماید. اما در مقابل از کسانى نام مىبرد https://williamh791rhw1.wikinewspaper.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story